سیتکو چگونه کار می کند؟

استعدادیابی تخصصی

براساس پیش نیازهای واقعی هر مهارت با آزمون های روانشناختی، استعدادیابی شوید.

آموزش استاندارد

دوره های مهارت آموزی استاندارد سیتکو براساس نیازهای بازار کار برنامه ریزی شده است.

ورود به بازار کار فناوری

شبکه ای از کسب و کارهای طرف قرارداد، آماده به کارگیری نیروی انسانی متخصص هستند.

ما آدم‌های با استعداد را به آدم‌های با استعدادِ حرفه‌ای تبدیل می‌کنیم!

افراد با استعداد به کمک سیتکو می‌توانند در حوزه‌های مختلف فناوری اطلاعات مانند برنامه نویسی مهارت‌های تخصصی را با روش های استاندارد کسب و شغل دلخواه خود را در شبکه‌ای از کسب و کارهای حرفه‌ای، فعال و پیشرو پیدا کنند.

_

در جریان سیتکو باشید

5K+فارغ التحصیل
150+دوره برگزار شده
180+کسب و کار
17سال
_

در جریان سیتکو باشید