شبکه کار آموزی

گروه آموزشی سیتکو با تمام توان به دنبال آموزشی نیروی انسانی ماهر و متخصصی است که با نیازهای بازار کار فناوری مطابق باشد. به همین دلیل، همکاری با استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان در بخش کارآموزی به عنوان پرچمداران فناوری و نوآوری، یکی از کلیدی‌ترین فعالیت‌های ماست.

استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان به عنوان بخش مهمی از اکوسیستم کارآفرینی و نوآوری مورد توجه سیتکو هستند. با توجه به شرایط مختلف و عدم قطعیت بسیار زیاد در این فضا، سعی کردیم تا فرصتی برد – برد برای استارتاپ ها و دانشجویان سیتکو به وجود بیاوریم.
به این صورت که سعی کردیم تا در سرفصل بندی دوره های آموزشی، زمانی را به کارآموزی اختصاص داده و با مشورت های صورت گرفته با افراد حرفه ای حوزه منابع انسانی، این زمان را به استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان اختصاص دهیم.
استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان می توانند با پیوستن به شبکه کارآموزی سیتکو، پس از پایان هر دوره آموزشی، دانشجویان فارغ‌التحصیل را در دوره های کارآموزی (حداقل 160 ساعت) پذیرش کرده و از توانایی و دانش آن ها در ازای ایجاد فضای یادگیری عملی بیشتر استفاده کنند.

اگر می خواهید عضوی از شبکه کارآموزی سیتکو باشید، اول فرم زیر را تکمیل و نمونه قرارداد را دانلود و مطالعه کنید. کارشناسان سیتکو با شما تماس خواهند گرفت و شرایط بعدی برای پیوستن به این شبکه و استفاده از مزایای آن را با شما هماهنگ خواهند کرد.

تصویر کپچا